Den Helder krijgt een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en geheugenklachten. Het is het eerste van Noord-Holland Noord, dit ’Odensehuis’. Waar naar Deens voorbeeld burgers voor elkaar zorgen, buiten de reguliere zorg om.

Een van de initiatiefnemers is Peter Wijnants, directeur van Het Buurtcollectief. Felix Rottenberg, deeltijd-inwoner van Huisduinen, is bestuursvoorzitter van het Odensehuis in Amsterdam-Zuid. Wijnants vroeg hem als ambassadeur voor het Helderse initiatief.

De heren vertellen hoe het zo gekomen is. Wijnants: „Door het werk voor onze Helderse buurthuizen weet ik dat een goed maatschappelijk project een buurthuis bestaansrecht geeft. Daar zijn we dus mee bezig. Den Helder vergrijst sterk. In 2040 zullen meer dan 16.000 inwoners van deze stad ouder dan 65 zijn. Je kunt je voorstellen dat daar een taak ligt.”

De schatting is bovendien dat tegen die tijd zo’n tweeduizend personen met de gevolgen van dementie zullen kampen. Met name voor mensen met beginnende dementie is het aanbod beperkt. Wijnants: „Tussen het moment dat een arts de diagnose dementie geeft en het moment dat iemand in aanmerking komt voor zorg in een gesloten setting, zit eigenlijk niks.”