DEN HELDER – Het Helderse Odensehuis is vanaf 12 september gestart met een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie. De gemeente verstrekt een eenmalig subsidiebedrag van 31.400 euro voor een proef. Het Odensehuis is een burgerinitiatief dat mensen met beginnende dementie en hun naasten een eigen inloophuis biedt.

Het is een laagdrempelige, veilige ontmoetingsplaats die de deelnemers met elkaar en met de steun van vrijwilligers draaiende houden en verder vorm geven. Met de steun van één coördinerende beroepskracht. Hier worden mensen gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. Het is ook voor mantelzorgers een warme plek om er op verhaal te komen en lotgenoten te ontmoeten. Een plek die bijdraagt aan het beter herkennen, begrijpen en accepteren van mensen met dementie.

Dementievriendelijk

Het aantal bewoners met dementie en/of geheugenklachten zal de komende jaren nog fors toenemen in Den Helder. Na een succesvolle conferentie in 2015 over dit thema en verschillende vervolgactiviteiten is Den Helder in 2018 uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Omdat er onder meer een breed aanbod is van dagbesteding voor mensen met dementie, er is scholing voor diverse doelgroepen en scholen, er zijn mogelijkheden voor lotgenotencontact en mantelzorgondersteuning en er zijn goede samenwerkingsafspraken tussen gemeente en zorgaanbieders.

Het Odensehuis bouwt voort op het eerder door de gemeente gefinancierde ambassadeursproject. Daarbij werden ambassadeurs in de buurthuizen opgeleid en begeleid om mensen met dementie langer in de buurthuizen te kunnen laten meedraaien. Het innovatieve Odensehuis gaat nog een stapje verder met een eigen Inloophuis waarin mensen met geheugenproblemen zelf een belangrijke rol spelen. Vanzelfsprekend doet het Odensehuis dit in nauwe samenwerking en in aanvulling op alle al bestaande initiatieven. Zoals het Alzheimercafé, Geriant en Stichting Mantelzorgcentrum. Deze partijen zien het Odensehuis als een welkome aanvulling in het aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is in de eerste plaats voor mensen met beginnende dementie. Het kan mogelijk ook de overgang naar de zwaardere en duurdere vormen van geïndiceerde dagopvang voorkomen of vertragen. Er zijn al gesprekken gaande met personen die belangstelling hebben om eraan deel te nemen.

Start in De Overzet

Odensehuis start in het pand De Overzet aan de Kempenhaastraat 24 B. Elke donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is er een open inloop. Na een jaar wordt beoordeeld of er voldoende draagvlak voor het Odensehuis is. Naast een gemeentelijke bijdrage wordt een beroep gedaan op fondsen en het bedrijfsleven.