Nu de eerste opbouwfase vanachter de rug is en de bezoekers na de ergste coronamaanden elkaar weer kunnen ontmoeten in Odensehuis Den Helder, is het bestuur blij met de aanstelling van Astrid Veldman als coördinator.

Per 1 september zal Astrid Veldman, afkomstig uit ’t Veld, zich gaan inzetten voor de deelnemers van het Odensehuis. Mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, hun partners en omgeving kunnen in het Odensehuis elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en ervaringen uitwisselen in een vertrouwde en vriendelijke omgeving. Astrid ziet er naar uit Odensehuis Den Helder verder te helpen versterken.