Nu zijn we helaas nog dicht, maar hopelijk kunnen we snel weer open. Als we onze deelnemers weer in het echt in het Odensehuis mogen begroeten hopen we daarbij ook nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen. 

We zoeken daarvoor actieve, zelfstandige mensen bij wie eigen regie en zelforganisatie centraal staan. Bij het opzetten van activiteiten staan de behoeften en wensen van de deelnemers voor hen voorop. Vrijwilligers sluiten hierbij aan en zorgen voor ondersteuning en continuïteit. 

Onze vrijwilligers wordt gevraagd ondersteuning te bieden aan deelnemers en hun naasten, met affiniteit en respect voor de doelgroep. Ze kunnen zich inleven in de situatie, goed luisteren en stellen hun eigen situatie en ervaringen op de achtergrond. Ze zijn geduldig en invoelend en laten veel ruimte en regie bij de deelnemers. Ze stimuleren en ondersteunen en spreken de deelnemers aan op wat ze zelf kunnen.

Om de activiteiten goed te kunnen begeleiden verwachten wij dat onze vrijwilligers zelfstandig kunnen werken, maar ook goed in een team passen, initiatiefrijk zijn en digitaal vaardig; vrijwilligers hebben een PC, emailadres en kunnen digitale vergaderingen en trainingen volgen. Uiteraard zijn onze vrijwilligers op regelmatige basis beschikbaar om een dagdeel te helpen begeleiden. Onze activiteiten vinden op de dinsdag- en donderdagmiddagen plaats. Binnenkort zal daar hopelijk een ochtend bij komen.

Vrijwilligers ontvangen trainingen, hebben begeleiding van een coördinator waar nodig, zijn verzekerd tijdens hun werkzaamheden en hebben recht op een reiskostenvergoeding. De werkzaamheden zijn divers en afwisselend, van koffieschenken, tot het begeleiden van activiteiten en het mede-organiseren van uitjes en wandelingen. 

Lijkt u dit wat? Meldt u dan aan via secretaris@odensehuisdenhelder.nl voor een nader gesprek.