Jaarverslag en beleidsplan

VOORWOORD

Het concept van het Odensehuis komt oorspronkelijk uit de stad Odense in Denemarken. In 2000 heeft een aantal burgers samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers, in deze stad een ontmoeting- en adviescentrum  opgezet. In 2005 is er vanuit Nederland een werkbezoek geweest van mensen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie om te kijken naar de mogelijkheden voor een soortgelijk inloophuis in Nederland. Dit heeft in 2008 geleid tot de opening van het eerste inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum in Amsterdam Zuid. De initiatiefnemers besloten om hun centrum ‘Odensehuis’ te noemen. Inmiddels zijn in heel Nederland al meer dan 30 Odensehuizen ontstaan.

In 2015 is op initiatief van Peter Wijnants, directeur van Het Buurtcollectief  Den Helder, een oriënterend onderzoek gedaan of de lokale buurthuizen een rol kunnen spelen in het leven van mensen met dementie en hun naasten. Er is een conferentie gehouden en het WMO platform heeft laten weten geïnteresseerd te zijn.

Eind 2017 is een initiatiefgroep samengesteld om te komen tot het realiseren van een Odensehuis in Den Helder.

Er zijn binnen de gemeentegrenzen van Den Helder al de nodige voorzieningen voor mensen met dementie, veelal gericht op wonen, zorg, verpleging en de -geïndiceerde-dagbesteding voor mensen met dementie in een gevorderd stadium. De laatste jaren is echter uit praktijkonderzoek gebleken dat met name bij mensen met beginnende dementie én hun naasten grote behoefte bestaat aan ondersteuning bij het omgaan met de praktische, emotionele en sociale gevolgen van de veranderde thuissituatie.

Zeker nu de nadruk ligt op zo lang mogelijk thuis wonen met hulp en ondersteuning vanuit de eigen sociale omgeving is het belangrijk dat we de samenleving zodanig inrichten dat dit ook kan. Het Odensehuis Den Helder past precies in dit streven!

Medio 2018 is het bestuur samengesteld en op 29 augustus 2019 is de oprichting van Stichting Odensehuis Den Helder een feit. Na een korte aanloopfase is het Odensehuis Den Helder op donderdag 16 januari 2020 officieel geopend door de lokale wethouder Tjitske Biersteker.

Sinds de opening op 16 januari weten steeds meer mensen het Odensehuis Den Helder te vinden. Het Odensehuis Den Helder is vanaf de opening iedere dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 12.00 – 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen vanaf 12.00 uur deelnemen aan een gezamenlijke lunch. Na delunch is er de gelegenheid om deel te nemen aan een activiteit of iets voor zich zelf te doen. De bezoekers zijn bijzonder blij met het initiatief en vinden veel steun aan- en erkenning bij elkaar. Dat geldt niet alleen voor de bezoekers met lichte geheugenklachten of  beginnende dementie maar zeker ook voor de partners, andere familieleden, vrienden en overige belangstellenden.

 

BELEIDSPLAN

  • Na fase van kwartiermaken, aanstellen van coördinatoren.
  • Geleidelijk uitbreiden van openingsdagen.
  • Oprichting deelnemersraad.
  • Voortzetting van begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires.
  • Werken aan structurele financiering.
  • In samenwerking met het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verspreiden.
  • Bijdragen aan het dementievriendelijk maken van buurt en stad door betrokkenheid te initiëren en het geven van voorlichting & advies.