WIE DOET WAT IN HET ODENSEHUIS

 

 

De bezoekers
De mensen die regelmatig in het Odensehuis Den Helder komen en op een of andere manier-deelnemen aan het draaiend houden van het Odensehuis en de activiteiten die worden ondernomen.

De coördinator
Het centrale aanspreekpunt van het Odensehuis Den Helder. 

De vaste vrijwilligers
De mensen die in de meest brede zin en met vaste regelmaat, ondersteuning aan de bezoekers geven. Zij kunnen zich goed inleven zonder te oordelen en hebben affiniteit met- en respect voor alle bezoekers van het Odensehuis Den Helder. Zij zijn geduldig en laten nadrukkelijk veel ruimte voor eigen regie bij de bezoekers van het Odensehuis

De ondersteunende vrijwilligers                                                                     
De mensen die helpen bij de algemene werkzaamheden of specifieke ondersteuning geven zoals bijvoorbeeld een lezing of begeleiding bij een bepaalde activiteit.

De stagiaires                                                                                                       
De mensen die een tijd meelopen in het Odensehuis en net als de vaste vrijwilligers in de meest brede zin ondersteuning geven aan de bezoekers. De stagiaires zijn leerlingen/studenten die een gerelateerde opleiding volgen.

 

 

 

De bestuursleden
De mensen die er achter de schermen voor zorgen dat het Odensehuis den Helder goed functioneert en kan blijven draaien.

Bernard Fritzsche, voorzitter
Linda Rose Smit, secretaris
Arie van der Ree, penningmeester

De coordinator

Begeleidt de vrijwilligers in het dagelijks reilen en zeilen en onderhoudt de externe contacten.

Coert Veenstra