PUBLICITEIT

UIT DE MEDIA

DEN HELDER – RODI NIEUWS – JOKE BOS – 12 september 2019

Odensehuis start laagdrempelige ontmoetingsplek

 
DEN HELDER – Het Helderse Odensehuis is vanaf 12 september gestart met een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie. De gemeente verstrekt een eenmalig subsidiebedrag van 31.400 euro voor een proef. Het Odensehuis is een burgerinitiatief dat mensen met beginnende dementie en hun naasten een eigen inloophuis biedt.
 

Het is een laagdrempelige, veilige ontmoetingsplaats die de deelnemers met elkaar en met de steun van vrijwilligers draaiende houden en verder vorm geven. Met de steun van één coördinerende beroepskracht. Hier worden mensen gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. Het is ook voor mantelzorgers een warme plek om er op verhaal te komen en lotgenoten te ontmoeten. Een plek die bijdraagt aan het beter herkennen, begrijpen en accepteren van mensen met dementie.

Dementievriendelijk

Het aantal bewoners met dementie en/of geheugenklachten zal de komende jaren nog fors toenemen in Den Helder. Na een succesvolle conferentie in 2015 over dit thema en verschillende vervolgactiviteiten is Den Helder in 2018 uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Omdat er onder meer een breed aanbod is van dagbesteding voor mensen met dementie, er is scholing voor diverse doelgroepen en scholen, er zijn mogelijkheden voor lotgenotencontact en mantelzorgondersteuning en er zijn goede samenwerkingsafspraken tussen gemeente en zorgaanbieders.

Het Odensehuis bouwt voort op het eerder door de gemeente gefinancierde ambassadeursproject. Daarbij werden ambassadeurs in de buurthuizen opgeleid en begeleid om mensen met dementie langer in de buurthuizen te kunnen laten meedraaien. Het innovatieve Odensehuis gaat nog een stapje verder met een eigen Inloophuis waarin mensen met geheugenproblemen zelf een belangrijke rol spelen. Vanzelfsprekend doet het Odensehuis dit in nauwe samenwerking en in aanvulling op alle al bestaande initiatieven. Zoals het Alzheimercafé, Geriant en Stichting Mantelzorgcentrum. Deze partijen zien het Odensehuis als een welkome aanvulling in het aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is in de eerste plaats voor mensen met beginnende dementie. Het kan mogelijk ook de overgang naar de zwaardere en duurdere vormen van geïndiceerde dagopvang voorkomen of vertragen. Er zijn al gesprekken gaande met personen die belangstelling hebben om eraan deel te nemen.

Start in De Overzet

Odensehuis start in het pand De Overzet aan de Kempenhaastraat 24 B. Elke donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is er een open inloop. Na een jaar wordt beoordeeld of er voldoende draagvlak voor het Odensehuis is. Naast een gemeentelijke bijdrage wordt een beroep gedaan op fondsen en het bedrijfsleven.

DEN HELDER – DEN HELDER ACTUEEL –  5 MAART 2019

Den Helder – Het Odensehuis Den Helder organiseert woensdag 6 maart een tweetal bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Om 14.00 in ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan 5 en om 19.30 in ’t Dorpshuis, Middelzand 3504 in Julianadorp. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de toehoorders kennismaken met de plannen voor het Odensehuis.

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en/of geheugenklachten en hun naasten. Het is een plek van ontmoeting, activiteiten en advies. Een Odensehuis is geen instituut, en ook geen onderdeel van de reguliere zorg. Het is een initiatief van Helderse burgers die als doel hebben om mensen met beginnende dementie of geheugenklachten de regie over uw eigen leven te laten behouden en zodoende deelnemen aan de samenleving bevorderen. Het hoe en waarom wordt tijdens deze twee bijeenkomsten uit de doeken gedaan.

Nederland kent inmiddels zo’n 30 Odensehuizen. Gezien het groeiend aantal mensen met dementie, ook in Den Helder, is het initiatief genomen tot een Odensehuis. Er wordt druk gebouwd aan de organisatie rondom dit plan. De initiatiefnemers zouden graag in contact komen met mensen uit de doelgroep: mensen met dementie en hun naasten. Dat kunnen ook buren zijn, of vrienden en bekenden. U bent van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten en om mee te helpen om dit plan verder uit te bouwen.

 

DEN HELDER – NOORDHOLLANDS DAGBLAD 1 MAART 2019 – YANAIKA ZOMER

Den Helder krijgt eerste Odensehuis van de regio voor mensen met geheugenklachten

Den Helder krijgt een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en geheugenklachten. Het is het eerste van Noord-Holland Noord, dit ’Odensehuis’. Waar naar Deens voorbeeld burgers voor elkaar zorgen, buiten de reguliere zorg om.

Een van de initiatiefnemers is Peter Wijnants, directeur van Het Buurtcollectief. Felix Rottenberg, deeltijd-inwoner van Huisduinen, is bestuursvoorzitter van het Odensehuis in Amsterdam-Zuid. Wijnants vroeg hem als ambassadeur voor het Helderse initiatief.

De heren vertellen hoe het zo gekomen is. Wijnants: „Door het werk voor onze Helderse buurthuizen weet ik dat een goed maatschappelijk project een buurthuis bestaansrecht geeft. Daar zijn we dus mee bezig. Den Helder vergrijst sterk. In 2040 zullen meer dan 16.000 inwoners van deze stad ouder dan 65 zijn. Je kunt je voorstellen dat daar een taak ligt.”

De schatting is bovendien dat tegen die tijd zo’n tweeduizend personen met de gevolgen van dementie zullen kampen. Met name voor mensen met beginnende dementie is het aanbod beperkt. Wijnants: „Tussen het moment dat een arts de diagnose dementie geeft en het moment dat iemand in aanmerking komt voor zorg in een gesloten setting, zit eigenlijk niks.”

Mantelzorger

Het Odensehuis biedt allerlei activiteiten, van koffie drinken tot wandelen of muziek en zelfs de mogelijkheid om nog op vakantie te gaan. Oud PvdA-voorzitter Felix Rottenberg: „Dat is niet alleen prettig voor de gasten zelf, maar ook voor hun mantelzorgers. Zij hebben even hun handen vrij. Daarnaast kunnen ze ook in het Odensehuis terecht voor informatie en contact met andere mantelzorgers.”

Dementievriendelijk

Peter Wijnants hoorde vorig jaar voor het eerst van het fenomeen. „Den Helder wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Ik had contact met een lokale vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland die me op het bestaan van de Odensehuizen wees. We zijn gaan kijken en het sloot eigenlijk één op één aan bij wat we hier nodig hebben.”

Wijnants verloor nog maar kort geleden zijn jongere broer aan de gevolgen van dementie. In de periode voor zijn opname was Wijnants mantelzorger en tot zijn overlijden ook diens mentor. Hij heeft het nodige ervaren met indicaties, zorgwetten en de stroperige bureaucratische processen die ermee gemoeid zijn. Daarnaast zag hij van dichtbij wat dementie met een mens en zijn omgeving doet. Het is een persoonlijke drijfveer om vanuit zijn functie werk te maken van een Odensehuis. Ook Rottenberg zag hoe zijn moeder onder invloed van de ziekte van Alzheimer veranderde. „In die periode had ik een ontmoeting met verpleegkundig specialist Fred Gillissen. Hij heeft de Odensehuizen naar Nederland gehaald. Ik vond het zo’n mooi initiatief. Toen mij werd gevraagd bestuursvoorzitter in Amsterdam te worden, kon ik natuurlijk geen nee zeggen.”

Langer thuis

In Nederland zijn de afgelopen jaren ongeveer dertig Odensehuizen geopend. Rottenberg: „In Amsterdam zie je inmiddels dat artsen hun patiënten en familie er bij een diagnose op wijzen.”

Wijnants hoopt ook in Den Helder de gezondheidszorg zo ver te krijgen. En met gegronde reden. Rottenberg: „Wat ik echt indrukwekkend vind, is dat mensen door het Odensehuis gemiddeld twee tot twee en een half jaar langer thuis kunnen blijven wonen.”

Odensehuizen worden door gemeentes gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, eventueel aangevuld door particuliere fondsen. De huizen draaien op enkele beroepskrachten en veel vrijwilligers.

Wijnants: „Vrijwilligers en goede huisvesting zijn het belangrijkst. Buurthuis de Beuk in het centrum en Buurthuis de Overzet in de Vogelwijk zijn op dit moment in beeld als mogelijke locaties. In de laatste zouden we zo kunnen starten, maar we zijn nog even in overleg. Het liefst willen we voor het einde van het jaar open.” Daarvoor zijn ook nog hoofden en handen nodig. „We zijn op zoek naar mensen uit de doelgroep en hun familieleden om ze te betrekken bij de totstandkoming van het Odensehuis.” Rottenberg: „Het gaat om de mensen zelf. Geen zorg, maar welzijn Samen zo ver als mogelijk willen gaan om iedereen deelgenoot te maken van de gemeenschap.” Hij is ervan overtuigd dat dat in Den Helder gaat lukken. „Een Odensehuis is echt van de burgers en het aantal vrijwilligers geeft de doorslag. Wanneer je er als stad in slaagt zo’n huis te laten draaien, is dat een ware proeve van bekwaamheid.”

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Kemphaanstraat 24 B
1781 WS  Den Helder

LOOP GERUST EENS BINNEN
Dit kan iedere donderdag van 12.00 tot 16.00
Elke laatste donderdag van de maand gaan we op stap.

Binnenkort leest u op deze site alles over de activiteiten!

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen!

Ons telefoonnummer is: 0646 264 719
en 0651 11 00 14

U kunt ons mailen:

Ons email adres is: contact@odensehuisdenhelder.nl