Landelijk Platform Odensehuizen

Doel

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Het platform is opgericht om de ontwikkeling van bestaande Odensehuizen te ondersteunen, nieuwe initiatieven te stimuleren en te adviseren, de belangen van Odensehuizen te behartigen, en onderzoek te bevorderen om de effectiviteit van Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken.

Activiteiten

Het platform organiseert netwerk- en themabijeenkomsten, vertegenwoordigt Odensehuizen in landelijke netwerken, voert activiteiten uit op het gebied van Public Relations, werft fondsen, en bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen leden.

Organisatie

Het platform wordt geleid door een bestuur en vertegenwoordigt achttien aangesloten Odensehuizen, met daarnaast een tiental aspirant-leden. Het bestuur wordt ondersteund door een programmaleider. Het platform heeft ook een coördinatorenoverleg dat minimaal tweemaal per jaar bijeenkomt.

Contact

Landelijk platform Odensehuizen

Voorzitter: Dick van der Bout, Odensehuis Walcheren
Penningmeester: Willem Draaisma
Secretaris: Paul Driever, Odensehuis Zutphen

Mailadres: margolangedijk@odensehuis.nl
Telefoon: 0623039397

Postadres: Hygieastraat 4, 1076 RM Amsterdam

Website: www.odensehuizen.nl