Met uw steun...

Donaties

De donaties maken het verschil. Het activiteitenbudget bestaat voor het merendeel uit de inkomsten van vrijwillige bijdragen en donaties. Het Odensehuis Den Helder is gestart als een particulier initiatief met donaties van diverse fondsen en projectfinanciering van de gemeente Den Helder.

U kunt het Odensehuis Den Helder steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening NL57ABNA0861198999, onder vermelding van ‘donaties’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Het Odensehuis Den Helder kan een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kan men natuurlijk ook bellen met een van de coördinatoren van het Odensehuis Den Helder op de telefoonnummers: 06 83 53 05 66 / 06 42 57 59 90.

ANBI

Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis Den Helder ingeschreven onder nummer 75779285. Het fiscale nummer van het Odensehuis Den Helder is 8603.94.049. Datum van oprichting is 29 augustus 2019.

Contactgegevens

Bezoekersadres:
Kemphaanstraat 24 B
1781 WS Den Helder

Postadres:
Postbus 83
1780AB Den Helder

Tel.: 06 42575990
E-mail: secretaris@odensehuisdenhelder.nl

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie. Coördinatoren worden beloond op basis van een ZZP contract. Vrijwilligers krijgen uitsluitend onkosten vergoed.

Onze partners en donateurs

Om het Odensehuis Den Helder te kunnen blijven realiseren zijn wij financieel voor 100% afhankelijk van subsidies, grote en kleine giften en sponsoren. Onderstaande bedrijven, stichtingen en organisaties danken we dan ook voor hun financiële ondersteuning tot nu toe.

Tevens willen wij alle personen bedanken die, hetzij financieel, hetzij op een andere wijze, het Odensehuis Den Helder steunen. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen zijn die het Odensehuis Den Helder een warm hart toedragen!