Jezelf kunnen zijn

Soms is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, iets te onthouden, de dagelijkse handelingen uit te voeren, jezelf te oriënteren op plaats en in tijd . . .

Soms is het moeilijk om in alle hectiek van het dagelijks leven even stil te staan bij jezelf en de nieuwe levensfase waarin je terecht gekomen bent . . .

Soms is het fijn als een ander snapt waar je mee worstelt, als een ander een antwoord blijkt te hebben op de zoveelste vraag die er door je hoofd dendert . . .

Soms is het fijn om jezelf even te kunnen vergeten en je over te kunnen geven aan de waan van de dag, het moment, de heerlijkheid van het leven…

Vaak is het fijn om gewoon jezelf te kunnen zijn, doordat je je veilig voelt, je gezien wordt en gerespecteerd.

Jezelf kunnen zijn

Het Odensehuis Den Helder stimuleert de kwaliteit van leven van mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en van hun familie en vrienden. Het biedt een veilige plek naast de eigen woonomgeving, waar men zich thuis mag voelen. Waar men elkaar respecteert, stimuleert en vooral, waar men zichzelf kan zijn.

Het Odensehuis biedt perspectief en ondersteuning bij het omgaan met het veranderende leven, om zo te voorkomen dat mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun familie en vrienden in een isolement raken.

Één van de doelstellingen van het Odensehuis is om het taboe op dementie en andere vormen van geheugenproblemen te doorbreken.

Met het Odensehuis Den Helder laten we zien dat mensen met geheugenproblemen bij onze samenleving horen.