Wat is het Odensehuis Den Helder

Het Odensehuis Den Helder is een laagdrempelige informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie, hun familie, vrienden, buurtgenoten en alle andere belangstellenden.

Om te beginnen kunt u twee dagen per week binnenlopen voor informatie, voor een praatje, een kop koffie of thee of om deel te nemen aan een activiteit. Er heerst een ongedwongen sfeer om met elkaar in contact te komen, om samen een activiteit op te zetten of te ondernemen. Uiteraard kan het Odensehuis ook het startpunt zijn van waaruit men samen op stap gaat. En ook bij uitstek een plek waar vriendschappen en boeiende gesprekken kunnen ontstaan.

Een vast onderdeel van de dag is de gezamenlijke broodmaaltijd tussen de middag. Samen bepalen we wat interessant is om te bespreken of te gaan ondernemen. Uw ideeën zijn onze leidraad; samen staan we sterk. U bepaalt met z’n allen, ondersteund door vrijwilligers en de coördinator, de invulling van wat het Odensehuis is. Met elkaar zorgen we voor een leuke zinvolle dag.

Het Odensehuis Den Helder is van en voor de mensen die er komen!